Preporuke za rad escape room-a


1. Prostorno-tehnički i organizacijski uvjeti 

Informacije o higijenskim postupcima i preporukama. Za sve igrače neposredno nakon ulaska, a na vidljivom mjestu postavit će se informacije o higijenskim postupcima i mjerama koje se moraju pridržavati. Također istaknuti će se da je igra predviđena isključivo za zdrave igrače.

Održavati higijenu prostora. Sve prostorije potrebno je redovito čistiti, a po potrebi i dezinficirati i to na sljedeći način: nakon svake grupe zaposlenici su dužni očistiti i dezinficirati sanitarni čvor te prostor u kojem se igra odvija, posebnu pažnju potrebno je obratiti predmetima koje igrači stalno diraju (kvake, ručke, lokoti….), a ulazni prostor, prijemni prostor, garderobe i urede potrebno je čistiti nakon svake smjene.
Osim toga, potrebno je osigurati dostatnu količinu jednokratnih materijala za brisanje ruku, deterdženata i sredstava za čišćenje.

Postaviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom. Za sve djelatnike i igrače prije ili neposredno nakon ulaska u prostore room escapea nužno je na vidljivom mjestu postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).

Održavati mjere fizičke udaljenosti. Zaposlenici cijelo vrijeme održavaju udaljenost od igrača u okviru mogućnosti. Prilikom objašnjavanja pravila igre gamemaster stoji na udaljenosti 1.5m od igrača. Igračima savjetovati da pri dolasku i u vremenu prije ulaska u zgradu poštuju mjere fizičke udaljenosti.

Prilagoditi broj igrača u grupi. U jednoj grupi može biti maksimalno 8 igrača, ovisno o pravilima pojedinog escape room-a.

Prilagoditi vremenski razmak između 2 grupe. Dvije ili više grupa ne započinju igru istovremeno. Između grupa koje igraju istu igru potrebno je ostaviti cca pola sata kako se timovi ne bi susretali te kako bi zaposlenici imali dovoljno vremena za dezinfekciju prostora.

Prozračivanje. Redovito prozračivati sve prostore.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje   otvaranjem   prozora,   a   manje   korištenjem   ventilacijskih   sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posebnu pozornost posvetiti praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzine zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba  provjeravati  pravilno   funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog  zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
Bilježenje vremena dolaska i odlaska kao i kontakt podataka zaposlenika i igrača. Potrebno je zabilježiti vrijeme ulaska svake osobe u prostorije tvrtke (zaposlenika i igrača) te kontakt podatke i vrijeme odlaska. Navedene informacije poslužiti će epidemiolozima kako bi što brže  indentificirali i obavijestili kontakte oboljele osobe za koju se eventualno utvrdi da je boravila u escape roomu te proveli mjere sprečavanja daljnjeg širenja infekcije. Igrače treba pravovremeno upozoriti da će im usluga biti pružena samo ako su suglasni ostaviti navedene podatke.

 

2. Preporuke za zaposlenike i igrače

Opće zaštitne mjere.  Izbjegavati dodirivanje lica. Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos  laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijens.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Zaposlenici prije  dolaska  na  posao  trebaju  izmjeriti  tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne  samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku. Igračima se također savjetuje mjerenje temperature prema istim kriterijima te u slučaju povišene tjelesne temperature ne bi trebali prisustvovati igre.

Preporučuje se nošenje maski u zatvorenim prostorima. Osim medicinskih maski mogu se koristiti i platnene maske za lice koje prekrivaju nos i usta.

U prostorijama escape room-a ne konzumirati hranu. Igračima prilikom rezervacije preporučiti da sa sobom ponesu vlastitu bočicu s vodom koju je potrebno oprati deterdžentom i toplom vodom po dolasku kući. Ako je bočica jednokratna, nakon konzumacije adekvatno je odložiti u kantu za otpatke.

Mjere prilikom igre; dezinfekcija opreme. Nakon korištenja rekvizita i ostale opreme ta oprema se mora po završetku aktivnosti dezinficirati

Ograničiti trajanje boravka u zatvorenim prostorima. Po završetku igre preporučuje se ne zadržavati se u zatvorenim prostorijama dulje nego je to potrebno.